Corona

 

 

Update:

De wereld is al geruime tijd in de greep van het covid-19 coronavirus.

Heijl Wellness is ook volledig gesloten geweest. Wij hebben onze zorgplicht serieus genomen. Gedurende de gehele sluitingsperiode van overheidswege is er geen sport bij ons aangeboden, wel hebben wij voor al onze leden gratis online trainingen aangeboden van Fitsnacks.tv.

Gevolgen voor u:

Als u een abonnement heeft/had bij Heijl Wellness betekent dit voor u dat u niet heeft doorbetaald tijdens deze crisis! Heijl Wellness heeft gedurende de door de overheid opgelegde sluiting uw abonnement opgeschort, of als u een jaarabonnement heeft hebben wij uw abonnementsperiode met deze sluitingstermijn verlengd. Uiteraard is dit ook geen sinecure maar zoals u weet: “Heijl biedt meer!
We hebben als eerste en mogelijk enige club in de regio NIET door geïncasseerd! Zo is dit ook gepubliceerd op onze facebook-pagina en op onze instagram-pagina. De links hiervan vindt u onderaan de website. Volg ook deze om op de hoogte te zijn en blijven van de ontwikkelingen.

Hoe nu verder?

Wij zullen er waarschijnlijk allemaal van uit moeten gaan dat dit virus in welke vorm dan ook blijft. Een virus uitroeien door vaccinatie werkt niet want ook gevaccineerden kunnen het virus gewoon doorgeven. En hoe meer mensen gevaccineerd zijn des te sneller muteert een virus, om zelf te blijven bestaan. Ook komen er meer berichten dat dubbel-gevaccineerde ouderen in verzorgingstehuizen toch aan covid-19 overlijden. De meest verstandige en zinvolle weg om te bewandelen is om in ieder geval je interne immuunsysteem te versterken door voeding en beweging.