Corona

 

 

Update:

Nederland is inmiddels al geruime tijd in de greep van het covid-19 coronavirus en langzaamaan komen we weer wat in ons normale doen. Zo zijn alle sportclubs lange tijd gesloten geweest, maar vanaf 1 juli mogen we onder voorbehoud weer open!

Heijl Wellness is ook volledig gesloten geweest. Wij hebben onze zorgplicht serieus genomen. Gedurende de gehele sluitingsperiode van overheidswege is er geen sport bij ons aangeboden, wel hebben wij voor al onze leden gratis online trainingen aangeboden van Fitsnacks.tv. Deze blijven aangeboden totdat de verplichte sluiting vervalt, dus per 1 juli a.s.. Ook bieden we in de laatste sluitingsmaand (juni), buitensport aan. Dit betreft een beperkte les en een beperkte fitness vorm. Dit kunt u per keer of met een 10 rittenkaart doen. Op 1 juli hopen we jullie weer te ontvangen voor de reguliere binnensport. Hierbij zal er wel gelet worden op afstand, aanmelding, maximaal aantal personen etc. De regels zullen we naleven zoals die voorgeschreven worden. Meer hierover volgt.

Gevolgen voor u:

Als u een abonnement heeft bij Heijl Wellness betekent dit voor u dat u niet heeft doorbetaald tijdens deze crisis! Heijl Wellness heeft gedurende de door de overheid opgelegde sluiting uw abonnement opgeschort, of als u een jaarabonnement heeft hebben wij uw abonnementsperiode met deze sluitingstermijn verlengd. Uiteraard is dit ook geen sinecure maar zoals u weet: “Heijl biedt meer!
We hebben als enige club in de regio NIET door geïncasserd! Zo is dit ook gepubliceerd op onze facebook-pagina en op onze instagram-pagina. De links hiervan vindt u onderaan de website. Volg ook deze om op de hoogte te zijn en blijven van ontwikkelingen.