Corona

 

 

Update:

Nederland is inmiddels al geruime tijd in de greep van het covid-19 coronavirus en we komen weer wat in ons normale doen. Zo zijn alle sportclubs lange tijd gesloten geweest, maar vanaf 1 juli j.l. zijn we onder voorbehoud weer open!

Heijl Wellness is ook volledig gesloten geweest. Wij hebben onze zorgplicht serieus genomen. Gedurende de gehele sluitingsperiode van overheidswege is er geen sport bij ons aangeboden, wel hebben wij voor al onze leden gratis online trainingen aangeboden van Fitsnacks.tv.

Gevolgen voor u:

Als u een abonnement heeft bij Heijl Wellness betekent dit voor u dat u niet heeft doorbetaald tijdens deze crisis! Heijl Wellness heeft gedurende de door de overheid opgelegde sluiting uw abonnement opgeschort, of als u een jaarabonnement heeft hebben wij uw abonnementsperiode met deze sluitingstermijn verlengd. Uiteraard is dit ook geen sinecure maar zoals u weet: “Heijl biedt meer!
We hebben als enige club in de regio NIET door geïncasserd! Zo is dit ook gepubliceerd op onze facebook-pagina en op onze instagram-pagina. De links hiervan vindt u onderaan de website. Volg ook deze om op de hoogte te zijn en blijven van de ontwikkelingen.